Τοπική Οικονομία

Η Οικονομία του χωριού

Οι Μηλιές, όπως και οι περισσότερες τοπικές οικονομίες βασίζονται στην γεωργία., λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η αγροτική παραγωγή, στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, έχει ως κύριες καλλιέργειες την ελιά, τα σιτηρά και τα καρύδια ενώ σε μικρότερες εκτάσεις καλλιεργούνται αμπελώνες, πατάτες και ζωοτροφές. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι της παραγωγής του χωριού ήταν και είναι η μελισσοκομία. Ο τομέας της ζωικής παραγωγής είναι μια από τις κύριες ασχολίες για πολλούς από τους συγχωριανούς μας, συγκεκριμένα τα αιγοπρόβατα, κυρίως χρησιμοποιώντας το γάλα και το κρέας. Παλαιότερα η κτηνοτροφία η βοσκή των προβάτων γινότανε συνήθως με ποιμενικό τρόπο αξιοποιώντας το δάσος της Φολόης (Κάπελης). Τα τελευταία χρόνια αυτή γίνεται σε προστατευμένους χώρους, περιφραγμένους, σε σύγχρονα οικήματα με εντατικοποίηση αυτής της διαδικασίας.

Τοπικές επιχειρήσεις

Γνωρίστε τις επιχειρήσεις στις Μηλιές και στα γύρω χωριά σε τομείς όπως η εστιάση, η φύση, η αναψυχή, τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και άλλα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τοπικά προϊόντα

Δείτε τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, από λάδι μέχρι καρύδια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ