Οι απανταχού Μηλιώτες

Οι Απανταχού Μηλιώτες

Το χωριό μας, όπως όλη σχεδόν η Ελληνική Επαρχία με τα χαρακτηριστικά του χωριού μας, απ΄την αρχή κι΄όλας του 20ου αιώνα άρχισε να φθίνει πληθυσμιακά με ένα αργό αλλά σταθερό τρόπο. Παρατηρούμε μεγάλη φυγή του ανθρώπινου δυναμικού του χωριού μας γι΄ αλλού. Αυτό το «αλλού» ήταν οι ξένες χώρες, κυρίως

Περισσότερα