Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος "Η Ηλεία επί τουρκοκρατίας (Μέρος 1ο)"

Ο αείμνηστος συντοπίτης μας Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος από το διπλανό χωριό Δούκα έγραψε αυτό το σπουδαίο βιβλίο με την ιστορία της Ηλείας στη τουρκοκρατία και το εξέδωσε στην Αθήνα το 1950.