Βιβλία

Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος «Η Ηλεία επί τουρκοκρατίας (Μέρος 1ο)»

Ο αείμνηστος συντοπίτης μας Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος από το διπλανό χωριό Δούκα έγραψε αυτό το σπουδαίο βιβλίο με την ιστορία της Ηλείας στη τουρκοκρατία και το εξέδωσε στην Αθήνα το 1950.

Περισσότερα

Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος «Η Ηλεία επί τουρκοκρατίας (Μέρος 2ο)»

Ο αείμνηστος συντοπίτης μας Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος από το διπλανό χωριό Δούκα έγραψε αυτό το σπουδαίο βιβλίο με την ιστορία της Ηλείας στη τουρκοκρατία και το εξέδωσε στην Αθήνα το 1950.

Περισσότερα

Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος «Η Ηλεία επί τουρκοκρατίας (Μέρος 3ο)»

Ο αείμνηστος συντοπίτης μας Γεώργιος Α. Χρυσανθακόπουλος από το διπλανό χωριό Δούκα έγραψε αυτό το σπουδαίο βιβλίο με την ιστορία της Ηλείας στη τουρκοκρατία και το εξέδωσε στην Αθήνα το 1950.

Περισσότερα