Αρθρογραφία

13 Ιουλίου 2021

Τεχνολογικές Ιστορίες: Χριστόφορος Ακριτίδης, COO της Netdata

H Netdata θεωρείται η εταιρεία με τη γρηγορότερη ανάπτυξη στην Ελλάδα σε σχέση με τα χρόνια λειτουργίας της. Όλο της το εργατικό δυναμικό εφαρμόζει την τηλεργασία από όλο τον κόσμο. Το προϊόν που έχει αναπτύξει απευθύνεται κυρίως σε προγραμματιστές, δεδομένου ότι εντάσσεται στον κλάδο του server monitoring και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όσων ασχολούνται με IT (Information Technology).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Απριλίου 2021

Τεχνολογικές Ιστορίες: Πέτρος Σάγκος, ιδρυτής του Wikifarmer

Το Wikifarmer είναι μία παγκόσμια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα κι έχει ως σκοπό της να διασυνδέσει τους μικρούς και μεσαίους αγρότες με δωρεάν γνώση για την καλύτερη και την πιο αποδοτική καλλιέργεια των χωραφιών τους, αλλά και με την αγορά εμπορίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ