Αρθρογραφία

Πρόταση συνάντησης με το Ίδρυμα Folloe στην Αθήνα

Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια -αρχές του 2020- που ενημερωθήκαμε για την ίδρυση του Ιδρύματος Folloe. Ακολούθησε μια συνάντηση με συγχωριανούς και τον ιδρυτή Πάνο Γερμανό και στελέχη του Ιδρύματος, στην οποία μας ανακοινώθηκαν οι σκοποί και οι οραματικοί στόχοι του Ιδρύματος. Ο κεντρικός σκοπός και η μεγάλη επιθυμία του Ιδρυτή και μεγάλου ευεργέτη, είναι η αναγέννηση του χωριού μας, ποικιλοτρόπως, με την δημιουργική προσπάθεια, νέων κυρίως συγχωριανών μας, που θα δραστηριοποιούνταν στο χωριό. Όλα αυτά με την υποστήριξη του Ιδρύματος σε πολλαπλά επίπεδα. Άλλωστε, σε αυτήν εδώ την φιλόξενη σελίδα δημοσιεύτηκαν επανειλημμένως πράγματα σ αυτήν την κατεύθυνση, στην ενημέρωση δηλαδή των συγχωριανών μας για όλη αυτή την προσπάθεια. Να σημειώσουμε εδώ και την εντατική παρουσίαση των στελεχών του ιδρύματος στο χωριό μας-κυρίως του Βλάση Αδρακτά – για την άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους του χωριού μας. Τα πράγματα βέβαια, αυτά τα δύο χρόνια στένεψαν λίγο επικοινωνιακά και λόγω της πανδημίας. Όμως έχουν προχωρήσει θέματα, όπως οι ενέργειες για τις δύο γεωτρήσεις στο χωριό, όπως και πολλά διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια εξειδικευμένα στις παραγωγικές συνθήκες και προοπτικές του χωριού μας. Έχω όμως την εντύπωση, μετά από συζητήσεις με ενδιαφερόμενους νέους του χωριού μας ή και πιθανόν ενδιαφερόμενους, ότι υπάρχει μια ελλειπτική άποψη για τους οραματικούς στόχους του Ιδρύματος. Από αυτές τις συζητήσεις παρατήρησα, ότι όλοι επιθυμούσαν μια δια ζώσης ενημέρωση από τους επιτελείς του Ιδρύματος για όλα τα θέματα. Έτσι κι εγώ πήρα αυτή την πρωτοβουλία να αιτηθώ αυτό το πράγμα στο Ίδρυμα, να οργανωθεί μια τέτοια συνάντηση στο προσεχές διάστημα με σκοπό ενημερωθούν όλοι οι νέοι συγχωριανοί μας, κυρίως εκείνων που ζουν εκτός του χωριού μας, αν βεβαίως και το Ίδρυμα την κρίνει αναγκαία και χρήσιμη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την προσπάθεια όλων μας ατομικά και συλλογικά, από τους πολιτιστικούς και διοικητικούς φορείς του χωριού μας να επικοινωνήσουν αυτήν την συνάντηση και φυσικά να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον των νέων να συμμετέχουν. Θα πρέπει λοιπόν δούμε αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ώστε να προχωρήσει η οργάνωση της συνάντησης.

Δημήτρης Λέντζος

POSTED: 10 Νοεμβρίου 2021