Αρθρογραφία

Τεχνολογικές Ιστορίες – Πρόλογος

Ο κόσμος μας αλλάζει με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς. Η τεχνολογία, η οικονομική ανισότητα, η κλιματική αλλαγή και πιο πρόσφατα η πανδημία του COVID-19 δημιουργούν νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας και του χωριού, να είναι συμμέτοχος και όχι απλός παρατηρητής στον νέο κόσμο που δημιουργείται.

Για ένα μικρό χωριό όπως οι Μηλιές, μπορεί αυτά να φαίνονται μακρινά και ασήμαντα μπροστά στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω της φυγής των νέων και των οικονομικών δυσκολιών. Τα προβλήματα αυτά όμως μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με σύγχρονες λύσεις, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες μέχρι πρόσφατα. Τα τεχνολογικά εργαλεία υπήρχαν, αλλά η πανδημία επιτάχυνε τη βελτίωσή τους, διεύρυνε τη χρήση τους και άλλαξε τις παγιωμένες αντιλήψεις για την εργασία. Έτσι είναι απολύτως εφικτό σήμερα κάποιος να εργάζεται από το σπίτι του στις Μηλιές για εργοδότες ή πελάτες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, με μία γρήγορη σύνδεση internet και έναν υπολογιστή. Ακόμα και οι παραδοσιακές ασχολίες του χωριού, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, μπορούν να βελτιωθούν μέσα από εργαλεία όπως η έξυπνη γεωργία, ηλεκτρονικά καταστήματα όπου οι παραγωγοί μπορούν να πουλάνε απευθείας τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο, πλατφόρμες εκπαίδευσης και ευρέσεως εργατικού δυναμικού. Πέρα από την εργασία, η τεχνολογία αλλάζει και την καθημερινή ζωή στα χωριά. H επικοινωνία και η πρόσβαση στην πληροφορία γίνονται ευκολότερες, όπως και η πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που μέχρι πρότινος υπήρχαν μόνο στα αστικά κέντρα.

Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν στην επιστροφή δημιουργικών ανθρώπων στο χωριό, αλλά ακόμα και στην εγκατάσταση νέων κατοίκων, καθώς το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο και το βιοτικό επίπεδο καλύτερο από αυτό των αστικών κέντρων, χωρίς ρύπανση, υπερπληθυσμό, εγκληματικότητα και άγχος. Προϋπόθεση βέβαια είναι η βελτίωση των υποδομών, των υπηρεσιών και της αναψυχής, αλλά και η ύπαρξη ανθρώπων με όραμα, όρεξη για δουλειά, κατάλληλη γνώση και δεξιότητες. Το Ίδρυμα Folloe, θέλοντας να συμβάλει στο διάλογο, στην δημιουργία ιδεών και στη διεύρυνση του ορίζοντα των Μηλιωτών και των ανθρώπων που σκέφτονται να επιστέψουν αλλά διακατέχονται από αβεβαιότητα, θα αναρτά σε αυτό τον χώρο συζητήσεις με ανθρώπους που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αλλάξουν τη ζωή στην επαρχία, με τον τίτλο «Τεχνολογικές Ιστορίες». Θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας σκέψεις και ιδέες στη σελίδα του Facebook ή στο [email protected].

POSTED: 18 Μαρτίου 2021