Μηλιώτισα Μάρτιος Ιούνιος 1988

Η εφημερίδα Μηλιώτισσα, Μάρτιος Ιούνιος του 1988