Μηλιώτισσα Δεκέμβρης Γενάρης 1988

Η εφημερίδα Μηλιώτισσα, Δεκέμβρης Γενάρης του 1988