Μηλιώτισσα Ιούνιος Αύγουστος 1987

Η εφημερίδα Μηλιώτισσα, Ιούνιος Αύγουστος του 1987