Μηλιώτισσα Σεπτέμβρης Νοεμβρης 1987

Η εφημερίδα Μηλιώτισσα, Σεπτέμβρης Αύγουστος του 1987