Τα νέα μας

Αμπελουργία και Οινοπαραγωγή με το Ίδρυμα Folloe

10 Νοεμβρίου 2020

Το Ίδρυμα Folloe δημιουργήθηκε από την οικογένεια Γερμανού το 2018. Σκοπός του ιδρύματος είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα στους τομείς της παιδείας, της τεχνολογικής προόδου, της καταπολέμησης της φτώχιας και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών. Μεταξύ άλλων, το Ίδρυμα υλοποιεί και διρευνεί έργα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις Μηλιές, με σκοπό την επιστροφή των νέων και την αναβίωση του χωριού.

Σε αυτό το πλαίσιο, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Folloe πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου επίσκεψη του Δρ. Γεώργιου Γερμάνη, Χημικού Εδαφολόγου με εμπειρία περισσότερη των 30 χρόνων στην αμπελουργία και την οινοποίηση, προκείμενου να γίνει μια αρχική αξιολόγηση των δυνατοτήτων της περιοχής για καλλιέργεια αμπελιών και παραγωγή κρασιού.

POSTED: 10 Νοεμβρίου 2020 CATEGORY: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ