Τα νέα μας

Συνέντευξη με τον Βλάση Αδρακτά, στέλεχος του Ιδρύματος Folloe της οικογένειας Γερμανού

26 Νοεμβρίου 2020

Είναι κάποιες φορές, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα πράγματα του χωριού μας. Πραγματικά παίρνω χαρά, δύναμη και συγκίνηση. Σε μια στιγμή μάλιστα τόσο κρίσιμη και οριακή για την ύπαρξη και προοπτική του χωριού μας. Διαβάζοντας αυτή την συνέντευξη, λέω άξιζε ο κόπος. Και η άποψη που έχεις για πρόσωπα και πράγματα επιβεβαιώνεται ταπεινά και απόλυτα.

Η συνέντευξη αυτή, ελπίζω να γίνει η αρχή μιας νέας πορείας για όλο το γίγνεσθαι του χωριού μας. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία αυτού του μεγάλου οράματος του ιδρυτή του Ιδρύματος Folloe (Φολόη) Πάνου Γερμανού. Οράματος που τόσο καθαρά φαίνεται μέσα από τις λέξεις αυτού του κειμένου. Τέλος, ευχαριστώ πραγματικά και τον Νίκο Μπιλάλη για αυτή την επιτυχία. Αλλά και για όλη του την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι από τις πιο καλές του φωτογραφίες.

– Δημήτρης Λέντζος

Άκουγα γύρω-γύρω πολλά πράγματα για το Ίδρυμα της οικογένειας του Γερμανού, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Πήρα το θάρρος λοιπόν, βρήκα τηλέφωνα και τον κατάλληλο άνθρωπο και τον ρώτησα για ό,τι ήθελα να μάθω. Νομίζω πήρα σημαντικές απαντήσεις που ενδιαφέρουν όλους τους συγχωριανούς μας και σας τις παρουσιάζω με μεγάλη χαρά.

                                                                                                    – Νίκος Μπιλάλης

Πείτε μας κάποιες πληροφορίες για το Ίδρυμα.

Το Ίδρυμα Folloe δημιουργήθηκε από την οικογένεια Γερμανού το 2018. Σκοπός του ιδρύματος είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα στους τομείς της παιδείας. Της τεχνολογικής προόδου, της καταπολέμησης της φτώχιας και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών. Το πεδίο δράσης μας καλύπτει όλη την Ελλάδα.

Το Ίδρυμα ελέγχεται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργεί μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο σύμφωνα με τον Ελβετικό νόμο. Ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του και του οράματος του ιδρυτή. Ως σήμερα έχουμε υλοποιήσει τα πρώτα μας έργα, τα οποία είναι σχετικά μικρής κλίμακας. Έχουμε ακόμα αρκετά έργα που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Η επιδίωξή μας είναι να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που παραδοσιακά ακολουθούσαν τα ιδρύματα στην Ελλάδα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα έργα μας δεν έχουν τον χαρακτήρα των απλών δωρεών ή των επιδομάτων, εννοιες που έρχονται συχνά στο μυαλό των ανθρώπων όταν ακούνε τη λέξη «Ίδρυμα».

Αντίθετα εμείς αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων μας, δίνοντας μεγάλη σημασία στα μετρήσιμα αποτελέσματα, στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των όσων κάνουμε και στην ενεργή συμμετοχή των ωφελούμενων.

Άρα το Ίδρυμα δεν θα δραστηριοποιηθεί μόνο στην περιοχή της Ηλείας;

Η γεωγραφική εμβέλεια του Ιδρύματος και ο καταστατικός σκοπός του περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα.

Ο δικός σας ρόλος τι περιλαμβάνει;

Ο δικός μου ρόλος χωρίζεται σε δύο τμήματα. Αφενός εισηγούμαι προς το ΔΣ σχετικά με τα έργα που μπορεί ή που δεν μπορεί να υποστηρίξει το Ίδρυμα. Αφετέρου, αναλαμβάνω τον λεπτομερή σχεδιασμό των έργων, θέτοντας μετρήσιμους στόχους και παρακολουθώ την υλοποίησή τους σε όλες τις φάσεις, ενημερώνοντας σχετικά και το ΔΣ. Το κάθε έργο αξιολογείται  κατά την υλοποίησή του αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, βάσει προκαθορισμένων στόχων.

Σκοπεύετε να υλοποιήσετε κάποιο έργο στις Μηλιές;

Στην παρούσα φάση, διερευνούμε έργα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Λόγω της καταγωγής του ιδρυτή μας, οι Μηλιές και τα όμορα χωριά έχουν για εμάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε εντολή να διερευνήσουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν περίπου 30 νέοι, δημιουργικοί άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν στην περιοχή σε διάφορους τομείς ώστε να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική της αναβίωση.

Άρα μπορεί και να μην προχωρήσετε με κάποιο έργο.

Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με ίσως σημαντικότερο τη διαθεσιμότητα ποιοτικού ανθρώπινου κεφαλαίου με δημιουργικότητα, εργατικότητα και επιμονή. Στη σύγχρονη εποχή η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν εξαρτάται τόσο από τα εγγενή χαρακτηριστικά της – τα οποία όμως επηρεάζουν σε ένα βαθμό την κατεύθυνση της ανάπτυξης αυτής και επομένως πρέπει να αξιολογηθούν – αλλά περισσότερο από την εργατικότητα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της. Αυτό φαίνεται από το παράδειγμα χωρών όπως το Λουξεμβούργο, η Εσθονία και το Ισραήλ. Χώρες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με βάση τη γνώση, την καινοτομία και το ποιοτικό ανθρώπινο κεφάλαιο.

Θα πρέπει επίσης η πρωτοβουλία να έχει την υποστήριξη του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των έμπειρων και ικανών ανθρώπων που κατάγονται από το χωριό και ενδεχομένως δεν ζουν πια εκεί. Αυτοί είναι κάποιοι από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την τελική μας απόφαση καθώς και το μέγεθος ενός ενδεχόμενου έργου. Προς το παρόν, κατόπιν κάποιων πρώτων επαφών με ανθρώπους που μένουν στο χωριό, αλλά και Μηλιώτες που κατοικούν σε άλλες περιοχές, η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη.

Πιστεύετε ότι η περιοχή έχει προοπτική;

Η περιοχή αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με την υπόλοιπη ελληνική επαρχία μετά των εμφύλιο. Συγκεκριμένα τη φυγή των νέων, την έλλειψη σύγχρονης τεχνογνωσίας, τα χαμηλά επίπεδα συνεργασίας και την οικονομική ύφεση, τα οποία δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο. Παρόλα αυτά οι συνθήκες σήμερα αλλάζουν, κυρίως λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Αυτό φάνηκε και κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού.

Οι νέες τεχνολογίες, εκτός από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται και να επικοινωνούν εξ αποστάσεως με μεγάλη ευκολία. Είναι δηλαδή σήμερα πολύ εύκολο κάποιος να ζει στις Μηλιές, οπού το κόστος ζωής είναι χαμηλό και να προσφέρει τις υπηρεσίες του οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στον κόσμο. Θα απολαμβάνει επιπλέον μία καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία θα βελτιωθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια, λόγω τις ευκολότερης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες μέσωτης τεχνολογίας.

Πέραν της γενικότερης ευνοϊκής τάσης για την αναβίωση της επαρχίας, η έρευνά μας δείχνει πως η περιοχή των Μηλεών έχει κάποια σαφή συγκριτικά πλεονεκτήματα: φυσικούς πόρους όπως το δάσος της Φολόης, εγγύτητα με την Αρχαία Ολυμπία και μια παραγωγική βάση με δυνατότητες που αυτή τη στιγμή φαίνονται ανεκμετάλλευτες, όπως τα αγροτικά προϊόντα, ο τουρισμός, η βαρελοποιία, αλλά και νέου τύπου επαγγέλματα με βάση την τεχνολογία.

Υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ενδιαφέροντες τομείς, αλλά όπως προανέφερα το κρισιμότερο για την επιτυχία είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, για τον οποίο δεν έχουμε ακόμα σαφή εικόνα.

Εφόσον το χωριό ουσιαστικά δεν έχει αυτή τη στιγμή γεννήσεις, προκειμένου να εκπληρώσουμε τους στόχους μας θα πρέπει να βρεθεί νέος κόσμος, ενδεχομένως με καταγωγή από την περιοχή, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο, ο οποίος αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες του τόπου και επιθυμεί να εργαστεί και να ζήσει εκεί, επιδιώκοντας τον κοινό σκοπό της αναβίωσης της περιοχής σε πνεύμα συνεργασίας.

Αυτούς του ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, θέλουμε να εντοπίσουμε μέσα από μια δομημένη και διαφανή διαδικασία και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να τους στηρίξουμε για ένα διάστημα 2-3 χρόνων ώστε να εγκατασταθούν και να εργαστούν στις Μηλιές, όχι μόνο σε «παραδοσιακούς» τομείς, όπως η γεωργία και ο τουρισμός, αλλά και σε  νέους τομείς, με σύγχρονα μέσα. Η στήριξη δεν θα είναι μόνο οικονομική, αλλά θα περιλαμβάνει εκπαίδευση, τεχνογνωσία, καθοδήγηση, υποδομές και διασυνδέσεις.

Θα μπορέσουμε έτσι να δώσουμε μια αρχική ώθηση σε αυτούς τους ανθρώπους, καθιστώντας τους κοινωνούς μια σύγχρονης, δημιουργικής νοοτροπίας, η οποία θα επηρεάσει θετικά το σύνολο των κατοίκων. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει μετά να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις και να στηρίξουν τον τόπο, ώστε να αναβιώσει και να μετατραπεί σε μία σύγχρονη, ακμάζουσα κοινότητα.

Έχετε κάποιες πρώτες ιδέες για το τί θα μπορούσε να γίνει για να βοηθηθεί το χωριό;

Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποια πρώτα πρακτικά βήματα που θα μας βοηθήσουν  να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα για τις δυνατότητες της περιοχής και των ανθρώπων και να καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας:

Πιστεύουμε πως ο αγροτικός τομέας μπορεί να δώσει ζωντάνια στην περιοχή. Θέλουμε να υποστηρίξουμε νέους ανθρώπους να εγκατασταθούν στο χωριό και να ασχοληθούν με τη γεωργία, για παράδειγμα με καθοδήγηση από γεωπόνους και με το marketing των προϊόντων τους.

Σε αυτή τη φάση αναθέσαμε στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση της αγροτικής παραγωγής και να αξιολογήσει την εμπορική προοπτική των τοπικών προϊόντων. Η έρευνα θα καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο στήριξης του αγροτικού τομέα προτιθέμεθα να χρηματοδοτήσουμε και τη διάνοιξη γεωτρήσεων για την άρδευση των καλλιεργειών. Να επισημάνω πως είναι πάγια θέση του Ιδρύματος να μην αναλαμβάνει έργα που είναι αρμοδιότητα του δημοσίου, καθώς δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κράτος. Στην περίπτωση των γεωτρήσεων κάνουμε μια εξαίρεση λόγω της κρισιμότητάς τους για την ανάπτυξη της περιοχής και της αδυναμίας του δήμου να χρηματοδοτήσει το έργο τα προσεχή χρόνια.

Ο βιώσιμος τουρισμός είναι επίσης μια πιθανή πηγή ανάπτυξης για την περιοχή. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξομε νέους ανθρώπους στη δημιουργία τουριστικών επιχειρήσεων, όπως ένα ποιοτικό εστιατόριο το οποία θα αποτελούσε πόλο έλξης επισκεπτών, προκειμένου να αρχίσει η περιοχή να γίνεται πιο γνωστή.

Υποστηρίζουμε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Φολόης Αρχαίας Ολυμπίας στη διεξαγωγή του Δίβρις Hard Trail, ενός αγώνα που αποτελείται από δύο διαδρομές 13 και 30 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα Λάμπεια Όρη της Ηλείας, ο οποίος θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2020.

Διερευνούμε τη δυνατότητα αναβίωσης της βαρελοποιίας στο χωριό, καθώς φαίνεται να υπάρχει ζήτηση στην αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιείται. Νέοι με όρεξη για δουλειά και μάθηση θα μπορούσαν να μάθουν την τέχνη και να υιοθετήσουν καλές πρακτικές από το εξωτερικό, δημιουργώντας μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής η οποία επίσης μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμπελουργία και η οινοπαραγωγή, καθώς συνδέεται με τη βαρελοποιία και τον τουρισμό. Από παραδείγματα της Ελλάδας και του εξωτερικού αποδεικνύεται η δυνατότητα του συγκεκριμένου τομέα για τοπική ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία και καλό marketing των προϊόντων.

Έχουμε αναθέσει σε επαγγελματίες του χώρου με μεγάλη εμπειρία να επισκεφθούν την περιοχή, να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της αμπελουργίας και της οινοποιίας, προτείνοντας συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη του στόχου αυτού, με βασικό σημείο την καθοδήγηση των αμπελουργών σε όλα τους τα βήματα.

Πιο μακροπρόθεσμα, οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων τάσεων που προαναφέρθηκαν. Πάντα όμως με προϋπόθεση την ύπαρξη του κατάλληλου ανθρώπινου κεφαλαίου. Οραματιζόμαστε έναν τόπο όπου μορφωμένοι άνθρωποι θα εργάζονται και θα συνεργάζονται σε μία πληθώρα αντικειμένων, από τον προγραμματισμό μέχρι την οινοποιία, σε ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικό από αυτό των μεγάλων πόλεων.

Μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία με το Ίδρυμα για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να συμμετέχει στην προσπάθεια;

Το ενδιαφέρον δραστήριων ανθρώπων να εργαστούν στην περιοχή είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για να υλοποιήσουμε κάποιο έργο εκεί και μια ενδεχόμενη έλλειψη ανταπόκρισης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Επομένως είμαστε διαθέσιμοι για επικοινωνία μέσω email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο 210 818 1593, ώστε να έχουμε μια αρχική εικόνα για τη διαθεσιμότητα κατάλληλων ανθρώπων. Η διαδικασία για την επιλογή αυτών που θα συμμετέχουν σε ένα ενδεχόμενο έργο θα οριστεί και θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.

POSTED: 26 Νοεμβρίου 2020 CATEGORY: ΙΔΡΥΜΑ FOLLOE