Παραδοσιακό γλέντι με ξεφάντωμα στο καφενείο ΝΑΥΓΙΟ , από πατριώτες μας που βρέθηκαν στο  χωρίο μας .Μικρός ο χώρος άλλα μεγάλος ο χορός . Γλέντι κέφι, καλή παρέα….

τραγούδια