Σύλλογος

Σύλλογος των Απανταχού Μηλιωτών Ηλείας «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»

Ο σύλλογος του χωριού μας δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1952 και έχει ενεργό και έντονη συμμετοχή στα πολιτιστικά πράγματα του χωριού μας, όλα αυτά τα χρόνια από τότε έως σήμερα.

Περισσότερα