Δημογραφία

 

ntelis-016_cschool

 

Τό χωριό Μηλιές Ἠλείας ἔχει σήμερα 100 περίπου κατοίκους μόνιμους, ὅμως ὅλο τόν χρόνο ὁ ἀριθμός αὐτός αὐξάνεται ἀπό τίς ἐπισκέψεις σήμερον τῶν ἀπανταχοῦ Μηλιωτῶν οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐξοχικές κατοικίες σέ πολύ μεγάλο ἀριθμό. Οἱ κατοικίες τῶν Μηλέων ἀνέρχονται εἰς τίς ἐνενήντα (90) καινούργιες καί ἀνακαινισμένες πού προσφέρουν μίαν καλή καί ἀξιοπρεπή διαμμονή καί στούς μόνιμους κατοίκους, ἀλλά καί στούς κατ’ ἐποχή καί περί-σταση ἐπισκέπτες Μηλιῶτες. Τό δημογραφικό παρουσιάζει σέ ἐπικίνδυνο ρυθμό ἀρνητικό πρόσημο, ὅπως ὅλη ἡ ἑλληνική ἐπαρχία ἄλλωστε.