Γεωγραφία

Οἱ Μηλιές Ἠλείας, Δημοτικό Διαμέρισμα τοῦ Δήμου τῆς Ἀρχαίας Ὀ­λυμπίας ἀπέχει ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς Ἠλείας, τόν Πύργο, 40 χιλιό­μετρα περίπου, καί ἀπό τήν Ἀρχαία Ὀλυμπία 17 χιλιόμετρα. Ἡ θέση του στόν ὁρίζοντα μέ κέντρο τήν Ἀρχαία Ὀλυμπία εἶναι Βορειοδυτική καί εἶναι Δυτικά ἀπό τό χωριό Λάλα κεντρικοῦ χωριοῦ καί ἕδρα τοῦ ἄλλοτε Δήμου Φολόης. Εἶναι σέ ὑψόμετρο 400 μέτρων ἀπό τή θάλασσα καί εἶναι στούς πρόποδες ἀκριβῶς τοῦ ὄρους Φολόη πού ἔχει ἀντίστοιχα ὑψόμετρο 700 μέτρων καί ἐκτείνεται σχεδόν ἐπίπεδη (ὀροπέδιο) σέ ἔκταση σαράντα πέντε (45) χιλιά­δων στρεμμάτων.

Νότια τῶν Μηλεῶν Ἠλείας κείνται τά γειτονικά χωριά Δούκα (ἄλλοτε κεντρικό χωριό καί ἕδρα τοῦ Δήμου τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος) καί Λασδίκα, πού σήμερα καί τά δύο μαζί πλέον ἀποτελοῦν Δημοτικό Διαμέρισμα τοῦ Δήμου Ἀρχαίας Ὀλυμπίας.

Δυτικά καί νοτιοδυτικά εἶναι τά χωριά Νεράϊδα (Καλολετζή τρία (3) χιλιόμετρα) καί Κρυονέρι (Μπάστα) πέντε (5) χιλιόμετρα.

Βορειοδυτικά εἶναι τό χωριό Πέρσαινα τρία (3) χιλιόμετρα. (Ἀπό τόν παλαιόν δρόμον).

Ἀνατολικά εἶναι τά χωριά Ἀχλαδινή Ντάρτιζα ἕξι (6) χιλιόμετρα καί Νεμούτα δέκα τρία (13) χιλιόμετρα.

Βόρεια τῶν Μηλέων Ἠλείας κείνται τά χωριά Φολόη δέκα ἐννέα (19) χιλιόμετρα (Γιάρμενα) καί Κούμανη δέκα (10) χιλιόμετρα στίς ἀκρώρειες ἀκριβῶς τοῦ δρυοδάσους τῆς Φολόης.