https://miliesilias.gr/village/architektoniki/oria-chorioy-2/

        

ορια χωριου