Το χωριό

Δημογραφία

Οι Μηλιές έχουν σήμερα περίπου 70 μόνιμους κατοίκους. Όπως στα περισσότερα χωριά της επαρχίας, έτσι και σε αυτό, παρατηρείται μεγάλη μείωση του πληθυσμού, λόγω της μετανάστευσης, της αναζήτησης καλύτερης ζωής στα αστικά κέντρα και υπογεννητικότητας. Οι 90 περίπου, κατοικίες που υπάρχουν στο χωριό είτε μένουν ακατοίκητες, είτε γεμίζουν με φωνές και γέλια και παιδικά χαμόγελα, μόνο τα καλοκαίρια. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν αυτή την πτώση, ιδιαίτερα από το 2000 και μετά.

Αναλυτικότερα, η απογραφή του 1981  δείχνει το χωριό μας να έχει 269 μόνιμους κατοίκους. Στην απογραφή του 2001 οι κάτοικοι είναι 240. Δέκα μόλις χρόνια μετά, στην απογραφή του 2011 μόλις 111 μόνιμους κατοίκους.