Μηλιώτισσα, Απρίλιος 2003

Μηλιώτισσα, Απρίλιος 2004

Μηλιώτισσα, Αύγουστος 2001

Μηλιώτισσα, Αύγουστος 2004

Μηλιώτισσα, Δεκέμβριος 1989

Μηλιώτισσα, Δεκέμβριος 2001

Μηλιώτισσα, Δεκέμβριος 2003

Μηλιώτισσα, Δεκέμβριος - Ιανουάριος 1988

Μηλιώτισσα, Φεβρουάριος 2005

Μηλιώτισσα, Φεβρουάριος - Απρίλιος 1989

Μηλιώτισσα, Φεβρουάριος - Μάρτιος 1988

Μηλιώτισσα, Ιανουάριος 1989

Μηλιώτισσα, Ιούλιος 2002

Μηλιώτισσα, Ιούλιος - Οκτώμβρης 1988

Μηλιώτισσα, Ιούνιος 1990

Μηλιώτισσα, Ιούνιος 2001

Μηλιώτισσα, Ιούνιο - Αύγουστος 1987

Μηλιώτισσα, Μάρτιος - Ιούνιος 1988

Μηλιώτισσα, Μάρτιος 1991

Μηλιώτισσα, Μάρτιος 2001

Μηλιώτισσα, Μάρτιος 2002

Μηλιώτισσα, Νοέμβρης 2002

Μηλιώτισσα, Οκτώμβρης - Νοέμβρης 1987

Μηλιώτισσα, Σεπτέμβρης - Νοέμβρης 1987