Μια νέα πρωτοβουλία ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο στο χωριό μας και στην ευρύτερη περιοχή, η δημιουργία του Α.Σ.Ο.Φ. , του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Φολόης. Μια πρωτοβουλία άξια λόγου και αναφοράς καθώς η συλλογικής δράση σηματοδοτεί την προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου και την καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Φολόης ιδρύθηκε στις Μηλιές τον Ιανουάριο του 2023 με την στήριξη του Ιδρύματος Φολόη μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Αναπτύσσοντας τις Μηλιές».

Απαρτίζεται από 59 ιδρυτικά μέλη. Για την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού και κατ’ επέκταση της παραγωγής Έχουν δημιουργηθεί 2 ομάδες παραγωγών, αυτές του ελαιόλαδου και των κτηνοτροφικών προϊόντων και σχεδιάζεται να δημιουργηθούν ακόμη 2, αυτές των αροτραίων καλλιεργειών και των ακρόδρυων.Ο συνεταιρισμός μέτρα ήδη κάποιες πρώτες επιτυχίες όπως η έναρξη της συνεργασίας με την εταιρεία LaFarm A.E., μία από τις κορυφαίες γαλακτοβιομηχανίες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο ορόσημο στο ταξίδι του συνεταιρισμού, προς τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή και τη συλλογική ευημερία. Μέσω αυτής της συνεργασίας επιτυγχάνεται η πλήρης απορρόφηση της παραγωγής. Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας είναι μια ένδειξη ότι, μέσω της συλλογικής δράσης μπορούν να επιτευχθούν μελλοντικά σχέδια και στόχοι του συνεταιρισμού.

Ομάδες Παραγωγών

Ο.Π. Ελαιόλαδου

Η ομάδα παραγωγών ελαιόλαδου απαρτίζεται από 52 μέλη και διαχειρίζεται πάνω από 2500 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας. Το κάθε μέλος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο 40 στρέμματα με την κύρια ποικιλία καλλιέργειας να είναι η Κορωνέικη και σε μικρότερο ποσοστό την τοπική Νεμουτιάνα ή Ολυμπία.

 • 52 μέλη
 • 2500 στρεμμάτων ελαιοκαλλιέργειας
 • Το κάθε μέλος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο εκμετάλλευση άνω των 40 στρεμμάτων
 • Ως μέσος όρος παραγωγής ορίζεται προσεγγιστικά οι 150 τόνοι ελαιόλαδου, εξ ’ολοκλήρου έξτρα παρθένου με μεγάλο μέρος αυτού να είναι βιολογικά πιστοποιημένο
 • Κύρια ποικιλία καλλιέργειας είναι η κορωνέικη με κάποιους παραγωγούς να επιλέγουν και την τοπική Νεμουτιάνα ή Ολυμπία
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και μηχανοποίηση της παραγωγής, η εναρμόνιση – πιστοποίηση όλων των εκμεταλλεύσεων βάσει των απαιτήσεων σύγχρονων προτύπων καλλιέργειας - διαχείρισης και η διεύρυνση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου μέσω σύναψης νέων εμπορικών συμφωνιών, ειδικότερα σε περιπτώσεις συμβολαιακής συνεργασίας

Ο.Π. Κτηνοτροφικών προϊόντων

Η ομάδα παραγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων απαρτίζεται από 14 μέλη και διαχειρίζεται πάνω από 1200 πρόβατα. Η παραγωγή σε γάλα να ξεπερνά τους 400 τόνους ετησίως, η οποία χαρακτηρίζεται από άριστη ποιότητα και περιεκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τις σταθερές συνεργασίες που είχαν τα μέλη πριν τη δημιουργία του συνεταιρισμού, με εμπορικές επιχειρήσεις εγνωσμένης αξίας.

 • 14 μέλη
 • 1200+ προβάτα
 • Παράγονται άνω των 300 τόνων γάλα και 1000 αρνιών ανά έτος παραγωγής
 • Κυρίο είδος εκτροφής αποτελούν τα πρόβατα Lacaune
 • Η συνολική ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος χαρακτηρίζεται από άριστη ποιότητα και περιεκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τις σταθερές συνεργασίες που είχαν τα μέλη, πριν τη δημιουργία του συνεταιρισμού, με εμπορικές επιχειρήσεις εγνωσμένης αξίας
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των παραγωγικών της μονάδων, η εναρμόνιση – πιστοποίηση όλων των εκμεταλλεύσεων βάσει των απαιτήσεων σύγχρονων προτύπων παραγωγής – διαχείρισης και η σύναψη συνεργασιών με επιλεγμένες επιχειρήσεις του χώρου στη βάση παραγωγής και προμήθειας πιστοποιημένων και ποιοτικών προϊόντων

Ο.Π. Μεγάλων καλλιεργειών

Η ομάδα παραγωγών μεγάλων καλλιεργειών θα απαρτίζεται από 34 μέλη και διαθέτει πάνω από 2400 στρέμματα προς εκμετάλλευση, το μεγαλύτερο μέρος αυτών τοποθετείται στο οροπέδιο Μηλεών – Λάλα – Αχλαδινής. Κατά τις τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους κύριο επιλεγόμενο είδος προς σπορά ήταν η βρώμη. Παλαιότερα είχαν προτιμηθεί είδη όπως το σιτάρι, κριθάρι και βίκος. Σημαντική βοήθεια γι’ αυτές τις καλλιέργειες είναι και τα έργα άρδευσης που υλοποιούνται αυτό τον καιρό από το Ίδρυμα Φολόη, αφού μεγιστοποιούν την παραγωγική  δυνατότητα της ομάδας και εμπλουτίζουν τις δυνητικές επιλογές καλλιεργειών.

 • 34 μέλη
 • 2400+ στρεμμάτων προς εκμετάλλευση
 • Το μεγαλύτερο μέρος αυτών τοποθετείται στο οροπέδιο Μηλεών – Λάλα – Αχλαδινής
 • Κατά τις τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους κύριο επιλεγόμενο είδος προς σπορά ήταν η βρώμη. Παλιότερα έχουν προτιμηθεί είδη όπως το σιτάρι, κριθάρι και βίκος
 • Μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Φολόη, σχεδιάζονται και υλοποιούνται σημαντικά έργα άρδευσης τα οποία ενδυναμώνουν ιδιαίτερα την παραγωγική δυνατότητα της ομάδας και θα αυξήσουν τις δυνητικές επιλογές καλλιεργειών
 • Στόχευση της Ο.Π. για την επόμενη διετία αποτελεί η παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας και θρεπτικής αξίας, πιστοποιημένων βάσει των πλέον σύγχρονων προτύπων ορθής καλλιέργειας και παραγωγής όπως και η εκκίνηση προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας

Ο.Π. Ακρόδρυων

Η ομάδα παραγωγών Ακρόδρυων θα απαρτίζεται από 23 μέλη με 350 στρέμματα εκμετάλλευσης. Σε αυτά υπάρχουν 4000 δέντρα καστανιάς και 2500 δέντρα καρυδιάς. Η ύπαρξη των ακρόδρυων, ιδιαίτερα της καστανιάς, είναι διαχρονική στην ευρύτερη περιοχή της Φολόης. Ειδικότερα, η ποικιλία του μαύρου κάστανου που καλλιεργείται στη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια εμπορικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες μεταποίησης. Με τη σύσταση της ομάδας μπορούν να τεθούν οι βάσεις για την επιστημονική παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων, μηχανοποίηση της παραγωγής, αντιμετώπιση των χρόνιων φυτοπαθολογικών προβλημάτων με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος. Κύρια επιδίωξη και σε αυτή την Ο.Π. θα αποτελεί η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και καλλιέργειας.

 • 23 μέλη
 • 350 στρέμματα
 • 4000 δέντρα καστανιάς και 2500 δέντρα καρυδιάς
 • Η ύπαρξη των ακρόδρυων, ιδιαίτερα της καστανιάς, είναι διαχρονική στην ευρύτερη περιοχή της Φολόης. Ειδικότερα, η ποικιλία του μαύρου κάστανου που καλλιεργείται στη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια εμπορικά χαρακτηριστικά
 • Με τη σύσταση της ομάδας τέθηκαν οι βάσεις για επιστημονική παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων, μηχανοποίηση της παραγωγής, αντιμετώπιση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων και αύξηση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος
 • Κύρια επιδίωξη και σε αυτή την Ο.Π. αποτελεί η εναρμόνιση με τα ευρωπαικά πρότυπα πιστοποίησης και καλλιέργειας

Ας γνωρίσουμε όμως τον Α.Σ.Ο.Φ. καλύτερα μέσα από τους ίδιους τους παραγωγούς του:

Συνέντευξη με τον Αριστείδη Πίππα , Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Φολόης Διαβάστε εδώ >

Συνέντευξη με τον Απόστολο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο διαχειριστικής επιτροπής Ομάδας Παραγωγών Ελαιόλαδου Διαβάστε εδώ >

Συνέντευξη με τον Μπακάλη Γιώργο, Πρόεδρο διαχειριστικής επιτροπής Ομάδας Παραγωγών Κτηνοτροφικών Προϊόντων Διαβάστε εδώ >

Συνέντευξη με τον κύριο Κόπολα, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Φολόη Διαβάστε εδώ >