Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον συνεταιρισμό;

Λέγομαι Γιώργος Μπακάλης είμαι μόνιμος κάτοικος Κούμανης και το κύριο επάγγελμα μου είναι Αγρότης.

Ως πρόεδρος  της ομάδας παραγωγών Κτηνοτροφικών προϊόντων, θα θέλαμε να μας  πείτε λίγα λόγια για την ίδρυση και την ανάπτυξη του στην τοπική μας κοινωνία;

Κατά την άποψη μου στις ομάδες παραγωγών δεν υπάρχουν πρόεδροι αλλά συνάδελφοι,  άλλωστε  τι ομάδα είμαστε. Το κομμάτι της ίδρυσης μιας ομάδας παραγωγών πάντα υπήρχε στο μυαλό μας έως ότου με επιμονή, υπομονή και αγάπη το ίδρυμα Φολόη μας οδήγησε στο δρόμο αυτό. Έναν δρόμο που έχει δυσκολίες αλλά και μία μαζική, δυνατή και τεκμηριωμένη φωνή για το καλό όλης της περιοχής.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε; Τι ενέργειες κάνετε αυτήν την περίοδο και ποια είναι τα επόμενα βήματα σύμφωνα με τον σχεδιασμό σας;

Προσπαθούμε να δουλέψουμε: ειλικρινά, μεθοδικά και ανταποδοτικά στης συμφωνίες που έχουμε κάνει γιατί στην ζωή δεν υπάρχουν μόνο δικαίωμα αλλά πρώτα και πάνω από όλα υποχρεώσεις.

Βλέπετε θετική ανταπόκριση από τον αγροτικό κόσμο της περιοχής;

Η ανταπόκριση είναι θετική αλλά ταυτόχρονα και συγκρατημένη. Θετική γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να διεκδικήσει όσα όλοι μαζί! Συγκρατημένη γιατί φοβάται ίσως, συνεταιρισμούς παρελθόντων χρόνων πού τους άφησαν πληγωμένους εξυπηρετώντας συγκεκριμένα προσωπικά συμφέροντα. Εμείς σαν συνεταιρισμός Φολόης και ομάδα κτηνοτρόφων για αυτό είμαστε εδώ, να αποδείξουμε το αντίθετο.

Ο Συνεταιρισμός προχώρησε σε συμφωνία με την LaFarm, τι σημαίνει αυτό για εσάς και τους στόχους που έχετε θέσει σαν ομάδα παραγωγών;

Ο συνεταιρισμός και η ομάδα παραγωγών έχουν κοινούς στόχους και πάνω σε αυτό δομήθηκε μια σοβαρή, λογική και συγκροτημένη συνεργασία με την εταιρεία La farm στα πλαίσια πάντα που μας επιτρέπει η αγορά.

Τέλος, πείτε μας γιατί ένας νέος κτηνοτρόφος ή αγρότης να επιλέξει να μπει στον συνεταιρισμό;

Η απάντηση στο γιατί ένας νέος αγρότης να μπει στον συνεταιρισμό είναι πολύ απλή. Γιατί η χαρά σε όσους κερδοσκοπούν πάνω σε εμάς είναι να μας βρίσκουν έναν έναν  και όχι όλους μαζί.

Πώς μπορεί κάποιος να μπει στον Συνεταιρισμό; 

Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία δεσμεύεται να τηρεί τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού και  των ομάδων παραγωγών αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός νέου μέλους είναι η παραγωγή προϊόντων τα οποία έχουν να κάνουν με τον ‘προσανατολισμό’ του συνεταιρισμού.  Ύστερα από τα παραπάνω το ΔΣ του συνεταιρισμού και το ΔΣ της ομάδας παραγωγών που επιθυμεί ο αιτών  να εισχωρήσει αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη αυτού.