Ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος Φολόη πείτε μας λόγια για αυτό το εγχείρημα. Είχε την ανταπόκριση που προσδοκούσατε;

Κατά τη χαρτογράφηση που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με το προφίλ της αγροτικής παραγωγής και εν γένει του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Φολόης, έγινε παραπάνω από εμφανής η ανάγκη ύπαρξης ενός συνεταιριστικού σχήματος. Τα προβλήματα του κατακερματισμένου κλήρου, των μικρών και μη ανταγωνιστικών παραγωγών και της απουσίας εργαλείων, προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των Ελλήνων παραγωγών, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από το συνεταιριστικό μοντέλο και τα προνόμια που αυτό παρέχει στους συμμετέχοντες. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε τέτοιες δομές, τα άτομα που επιχειρούν στον πρωτογενή τομέα μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακος, αποδοτικότερη χρήση των διαφόρων μέσων παραγωγής και να ξεκλειδώσουν χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν είχαν πρόσβαση όσο λειτουργούσαν κατά μόνας. Με μεγάλη χαρά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, ένα και πλέον έτος μετά την επίσημη αναγνώριση του συνεταιρισμού, αυτός αριθμεί 56 μέλη,  με δύο επίσημα αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, αυτές του ελαιόλαδου και των κτηνοτροφικών προϊόντων. Η μεγάλη στήριξη του συνεταιρισμού από τα μέλη του, αποτελεί το βασικότερο όπλο του για να προχωρήσει στο αναπτυξιακό του έργο.

Ποια είναι τα εργαλεία που προτείνει το Ίδρυμα  για να εμπνεύσει τους νέους να στραφούν στις καλλιέργειες και κατ’ επέκταση στο συνεταιριστικό μοντέλο;

Αρχικά, ο τελικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες στο συνεταιρισμό, να προσεγγίσουν το μοντέλο του σύγχρονου αγρότη, όπως αυτό παρουσιάζεται στην Ευρώπη μέσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Το μοντέλο αυτό, που επικοινωνεί το Ίδρυμα Φολόη μέσα από όλες τις δράσεις του, στοχεύει σε έναν αγρότη σύγχρονο, επαγγελματία, ο οποίος θέτει σαν βασική αρχή τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων ώστε, να καταστεί ανταγωνιστικός και να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο. Μέσα από το συνεταιριστικό σχήμα, οι νέοι μπορούν να έχουν την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά με την οποιαδήποτε καλλιέργεια, βοήθεια σχετικά με τη χρήση μέσων παραγωγής όπου ένας νεοεισερχόμενος στην αγροτική παραγωγή δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, και πρόσβαση στη δυνατότητα άρδευσης που προσφέρεται από τα έργα υποδομής που υλοποιεί το Ίδρυμα Φολόη.

Επιπλέον, η συμμετοχή ενός νέου ένα υγιές και ενεργό συνεταιριστικό σχήμα, δύναται να οδηγήσει στην αξιοποίηση όλων εκείνων των χρηματοδοτικών εργαλείων που είτε μπορεί να ενημερωθεί για αυτά από το συνεταιρισμό, είτε, δεν θα είχε πρόσβαση εάν δεν ήταν μέλος σε αυτόν. Ήδη υπάρχουν κάποιες πρώτες επαφές με σκοπό, να καταστεί δυνατή μία πρώτη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς, ως η κύρια τράπεζα στον πρωτογενή τομέα, και του συνεταιρισμού. Μέσα από μία τέτοια συνεργασία τα μέλη του συνεταιρισμού θα μπορούσαν να αντλήσουν άμεσες χρηματοδοτήσεις μέσω σχημάτων συμβολαιακής γεωργίας ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο, την εντατικότερη καλλιέργεια των εκμεταλλεύσεών τους και τη διασφάλιση της εμπορικής διάθεσης με ευνοϊκούς όρους αγορά

Τι σημαίνει για τον Συνεταιρισμό και κατ’ επέκταση για το Ίδρυμα η συνεργασία με την LaFarm;

Η συνεργασία με μία γαλακτοβιομηχανία εγνωσμένης αξίας όπως η LaFarm, αποτελεί μία επιβεβαίωση της δυναμικής του συνεταιρισμού και της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζουν το εγχείρημα οι συμμετέχοντες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, πέρα από τη προφανή βελτίωση των εισοδημάτων των μελών και τη διασφάλιση της πώλησης της παραγωγής τους σε πολύ καλά επίπεδα τιμών, αποδεικνύεται ότι, μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη σοβαρότητα των μελών του συνεταιρισμού, μπορούν πολύ γρήγορα να προκύψουν εμφανή αποτελέσματα τα οποία, είναι μόνο η αρχή. Για το Ίδρυμα Φολόη, κάθε τέτοια επιτυχία του συνεταιρισμού, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αντιλαμβάνονται και ενστερνίζονται το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνουμε και επιβεβαιώνουν τη πίστη μας στη δυναμική τους και στο έργο που μπορούν να παράξουν.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού και του τόπου;

Το βασικότερο όλων και σημείο αναφοράς, η επίσημη δημιουργία του συνεταιρισμού, έχει ήδη υλοποιηθεί. Το πλάνο ανάπτυξης εστιάζεται σε δύο βασικού πυλώνες, την ολοένα και μεγαλύτερη ενεργοποίηση του συνεταιρισμού και την εξωστρέφεια. Το συγκεκριμένο σχήμα, εκμεταλλευόμενο τις όποιες ευκαιρίες θα εμφανιστούν το επόμενο διάστημα, όπως η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης και η υλοποίηση εμπορικών συμφωνιών όπως αυτή της Ομ.Π. Κτηνοτροφικών Προϊόντων με τη LaFarm, θα μπορέσει να δημιουργήσει τις βάσεις για την εισαγωγή της καινοτομίας και την είσοδο στο επόμενο στάδιο, αυτό της μεταποίησης.

Επιπρόσθετα, μέσα από διάφορες κινήσεις εξωστρέφειας που σχεδιάζονται τη δεδομένη στιγμή και τη διαρκή επικοινωνία που επιθυμεί να αναπτύξει ο συνεταιρισμός με άλλα υγιή συνεταιριστικά σχήματα, θα καταστεί δυνατή η πλήρης ένταξή του, στο περιβάλλον του συνεταιρίζεσθε και των συλλογικών σχημάτων. Αυτή η διαδρομή θα μπορέσει να οδηγήσει σε συνεργασίες που θα αποδώσουν προστιθέμενη αξία στο συνεταιρισμό και να βοηθήσει στο σχεδιασμό του πλάνου της επόμενης ημέρας και του οδικού χάρτη για να φτάσουμε σε αυτό.

Η πρότασή μας αναφορικά με την ανάπτυξη της περιοχής και τη συμμετοχή των νέων σε αυτή, μπορεί να συμπυκνωθεί σε τρείς σημαντικές πρωτοβουλίες. Οι παραγωγοί αρχικά, μέσα από ένα δυνατό συνεταιριστικό σχήμα που προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων και εκμεταλλευόμενοι τις νέες υποδομές υψίστης σημασίας, όπως αυτές της άρδευσης, μπορούν να οδηγηθούν σε σημαντική βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Προσθέτοντας την παρεχόμενη τεχνογνωσία, σαν αυτή που παρέχεται στα μέλη του συνεταιρισμού μέσω του μεγάλου ερευνητικού προγράμματος σχετικά με τις αροτραίες καλλιέργειες στο οροπέδιο της Φολόης, που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με τη συμμετοχή του Α.Σ.Ο.Φ., καλύπτουμε όλα τα απαραίτητα μέρη που πρέπει να απασχολούν τον σύγχρονο αγρότη. Τα παραπάνω ευελπιστούμε ότι, θα συμβάλλουν στη δημιουργία μίας πραγματικής εναλλακτικής, για κάποιον που επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του και να γίνει μέλος αυτού του οικοσυστήματος.

Τα έργα άρδευσης που υλοποιούνται αυτό τον καιρό μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Φολόη, βοηθούν στην παραγωγή και τις καλλιέργειες, Και ποιες άλλες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη για τους αγρότες;

Πολύ γρήγορα αναγνωρίσαμε την ανάγκη δημιουργίας δυνατότητας άρδευσης για τους τοπικούς παραγωγούς. Δίχως αυτή τη δυνατότητα, το αναπτυξιακό μοντέλο που οραματίστηκε ο Ιδρυτής δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί. Αυτό το έργο υποδομής, αποτελεί μία δωρεά στο συνεταιρισμό η οποία θα συνοδεύεται και από την απαραίτητη εκπαίδευση για τη χρηστή διαχείριση αυτής της πολύ σημαντικής υποδομής. Παράλληλα με τη διαδικασία αξιοποίησης της συγκεκριμένης παροχής από τα μέλη του συνεταιρισμού, σχεδιάζεται, σε συνεργασία με το συνεταιρισμό, το επόμενο βήμα που είναι αυτό της μεταποίησης. Για να μπορέσουν τα μέλη του συνεταιρισμού να περάσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης, θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη πληροφόρηση που παρέχεται από όλες τις πλευρές ώστε, να διαφοροποιηθούν στις καλλιέργειες τους με προσθήκη νέων, και να εισάγουν το στοιχείο της μεταποίησης της παραγωγής τους.

Τέλος, πείτε μας αν είναι η προσέλκυση νέων αγροτών στα σχέδια σας;

Όπως σε κάθε σχήμα με στόχο την ανάπτυξη, έτσι και ο συνεταιρισμός δε θα μπορούσε να μην έχει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους του. Φυσικά, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από τις διαδικασίες και τηρώντας τους κανόνες που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι συνεταιριστές. Αυτοί δίνουν το ρυθμό και επιλέγουν το χρόνο της κάθε επόμενης κίνησης. Εμείς παραμένοντας ούτε μπροστά αλλά ούτε πίσω τους, αλλά δίπλα τους, θα παρέχουμε κάθε δυνατή στήριξη ώστε, να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν.