Ολοκλήρωση επισκευής του δικτύου ύδρευσης από το Ίδρυμα Folloe

Η βελτίωση των τοπικών υποδομών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβίωση του χωριού, καθώς πρέπει να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των παλιών και νέων κατοίκων. Το δίκτυο ύδρευσης από όπου υδροδοτούνται και οι πυροσβεστικοί κρουνοί στην περιφερειακή οδό Μηλεών είναι γνωστό ότι παρουσιάζει συχνές βλάβες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να μείνει εκτεθειμένο το χωριό σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και να διακόπτεται συχνά η υδροδότηση του χωριού.

Το Ίδρυμα Folloe, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την αναβίωση του χωριού ανέλαβε εξ ολοκλήρου την επισκευή του δικτύου με την εγκατάσταση πιεζοθραυστικής δικλείδας, εξαεριστικών και πίνακα αυτοματισμού στην παλιά δεξαμενή.

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 3 Ιουνίου, σε συνεργασία με ιδιωτικό συνεργείο και τη συνδρομή της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας. Οι εργασίες περιελάμβαναν μεταξύ άλλων τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ρύθμιση της πίεσης και της ροής του νερού, συστήματος αυτοματισμού και τηλεπαρακολούθησης καθώς και επιδιόρθωση φθορών σε σημεία του αγωγού.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχετικά δημοσιέυματα στον τοπικό τύπο: