Ίδρυμα Folloe: Yποστήριξη των Μηλεών για αποκατάσταση από τις φετινές πυρκαγιές και πυροπροστασία

Οι φετινές πυρκαγιές, αν και απείλησαν το χωριό, ευτυχώς δεν προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές. Έτσι, το Ίδρυμα Folloe διαθέτει ένα μικρό ποσό για την αποκατάσταση των μικρών υλικών ζημιών και την καλύτερη μελλοντική πυροπροστασία του χωριού.

Το ποσό επιμερίζεται ως εξής:

Ι. Έως 20.000 ευρώ για την αποκατάσταση των μικρών υλικών ζημιών.

ΙΙ. Έως 20.000 ευρώ για πρόληψη και πυροπροστασία.

Το παραπάνω ποσό είναι στη διάθεση των Μηλιωτών για να το διαχειριστούν κατά την κρίση τους.  

Το Ίδρυμα εξετάζει επίσης τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών μέσω φύτευσης κατάλληλων δέντρων. Το σημαντικό θέμα της διαθεσιμότητας του νερού θα εξεταστεί στο πλαίσιο των νέων γεωτρήσεων.

Αφού οριστεί ένας υπεύθυνος για τον τοπικό συντονισμό, παρακαλείτε να επικοινωνήσει με τον κ. Βλάση Αδρακτά στο info@folloefoundation.com