Προχωράει η διαδικάσια για τις γεωτρήσεις από το Ίδρυμα Folloe

Σε συνέχεια των προπαραρκευαστικών ενεργειών για τη διάνοιξη των γεωτρήσεων στο χωριό, το Ίδρυμα Folloe είναι στη θέση να ενημερώσει ότι προχωράει στη διαδικασία αδειοδότησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία του έργου, χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός σε όλες τις φάσεις του. Το Ίδρυμα αφιερώνει σημαντικό χρόνο και πόρους σε αυτή την κατεύθυνση, κατανοώντας τη σημασία του έργου για την περιοχή.

Εκτιμάται πως τα έργα θα  ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού, ώστε σύντομα να μπορέσουν οι Μηλιώτες να ωφέληθουν από το σημαντικό αυτό έργο, αναλαμβάνοντας όμως και την ευθύνη της σωστής χρήσης και λειτουργίας του. Για την πρόοδο του έργου θα γίνονται συχνές ενημερώσεις σε αυτή την ιστοσελίδα.