Το Ίδρυμα Folloe αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις μελέτες και την διάνοιξη δύο γεωτρήσεων στις Μηλιές

Η λειψυδρία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το χωριό, παρόλο που το κλίμα και το έδαφος είναι ευνοϊκά για τις καλλιέργειες, η έλλειψη νερού επηρεάζει αρνητικά τον όγκο και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει το χωριό. Η υγιής αγροτική παραγωγή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναβιώσει ο τόπος, καθώς μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή εισοδήματος.

Κατά τις συνομιλίες του Ιδρύματος Folloe με τους ντόπιους, η διάνοιξη γεωτρήσεων αναφέρθηκε ως επιτακτική ανάγκη, από την πλειονότητα των Μηλιωτών, ως ένα έργο που θα βοηθούσε όλους να αξιοποιήσουν καλύτερα τη γη τους. Έτσι το Ίδρυμα αποφάσισε να αναλάβει εξ ολοκλήρου αυτό το έργο με την διάνοιξη δύο γεωτρήσεων στις Μηλιές. Ως ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουν οι Μηλιώτες να αναπτύξουν τις αγροτικές τους δραστηριότητες. Επιπρόσθετα το Ίδρυμα σκοπεύει να στηρίξει τον αγροτικό τομέα και με άλλα μέσα, όπως η εκπαίδευση, η δικτύωση και η υποστήριξη στις πωλήσεις. Στόχος είναι αυτές οι πρωτοβουλίες να δημιουργήσουν επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες ώστε να αναβιώσει το χωριό.

Προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί με τις καλύτερες προδιαγραφές, ανατέθηκε στο τέλος του 2020 η εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Τα επόμενα βήματα είναι η κατάθεση αίτησης για άδεια στη διεύθυνση υδάτων, ώστε να ξεκινήσει το έργο εντός του καλοκαιριού με στόχο να ολοκληρωθεί ως το φθινόπωρο.