Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού

Στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές», που υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά (ΝΓΝΓ), με την καθοδήγηση και υποστήριξη του Ιδρύματος Folloe πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 06/10/2022 ανοικτή συγκέντρωση, η οποία που αφορούσε τα δυνητικά μέλη του υπό σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού της περιοχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Lalas Village και περιλάμβανε:

-Παρουσίαση από τον δικηγόρο Γιώργο Αποστολόπουλο, σχετικά με τα βήματα δημιουργίας ενός συνεταιρισμού, τα οφέλη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, τη λειτουργία και το οργανόγραμμα του συνεταιρισμού.

-Παρουσίαση από τον Project Manager του προγράμματος, Γιάννη Σταματόπουλο, σχετικά με τα πρότυπα καλλιέργειας και εξειδίκευση στα πρότυπα που προτείνονται για τις ομάδες παραγωγών του συνεταιρισμού, το προτεινόμενο πλάνο δράσης για τις 4 ομάδες παραγωγών σε επίπεδο υποστήριξης και εκπαίδευσης.

-Παρουσίαση από τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος Φολόη, Σπύρο Κόπολα, σχετικά με το έργο των γεωτρήσεων και της διαδικασίας διαχείρισης τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 40 άτομα, κυρίως κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Μηλεών, ενώ 10 συμμετέχοντες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στην Αθήνα, συνδέθηκαν μέσω βιντεοκλήσης.

Στην συζήτηση που ακολούθησε τις παρουσιάσεις, τέθηκαν ερωτήματα και συζητήθηκαν σκέψεις και απορίες με τους εκάστοτε ομιλητές. Οι βασικές ερωτήσεις αφορούσαν στο σχεδιασμό των έργων άρδευσης και τον τρόπο λειτουργίας του συνεταιρισμού και πως συνδέονται οι κινήσεις αυτές με την προσπάθεια αναγέννησης – ανάπτυξης του χωριού και της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη δημιουργία του συνεργατικού σχήματος, θα πρέπει να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα (δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ), έως τις 20 Οκτωβρίου στο giannis@generationag.org