Εγκατάσταση και λειτουργία αγρομετεωρολογικών σταθμών

Το Ίδρυμα Folloe στα πλαίσια υποστήριξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Φολόης και της ευρύτερης περιοχής σχεδίασε και εγκατέστησε ένα καινοτόμο σύστημα σύγχρονων μετεωρολογικών σταθμών. Το σύστημα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου Φολόης με την εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών στα χωριά Μηλιές, Βασιλάκι, Κλαδεό και Κούμανη.

Σκοπός του συστήματος, είναι η καταγραφή των τοπικών κλιματολογικών δεδομένων με σκοπό τη χαρτογράφηση του κλιματικού προφίλ της περιοχής και η αξιοποίηση των δεδομένων από τους τοπικούς παραγωγούς.