Επισκευή του δικτύου ύδρευσης από το Ίδρυμα Folloe

Η βελτίωση των τοπικών υποδομών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβίωση του χωριού, καθώς πρέπει να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των παλιών και νέων κατοίκων. Το δίκτυο ύδρευσης από όπου υδροδοτούνται και οι πυροσβεστικοί κρουνοί στην περιφερειακή οδό Μηλεών είναι γνωστό ότι παρουσιάζει συχνές βλάβες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να μείνει εκτεθειμένο το χωριό σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και να διακόπτεται συχνά η υδροδότηση του χωριού.

Το Ίδρυμα Folloe, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την αναβίωση του χωριού έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την επισκευή του δικτύου με την εγκατάσταση πιεζοθραυστικής δικλείδας, εξαεριστικών και πίνακα αυτοματισμού στην παλιά δεξαμενή, ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα.