Ερωτηματολόγιο

Το Ίδρυμα Folloe θέλει να μάθει περισσότερα για όσους από εμάς δεν ζούνε μόνιμα στο χωριό. Για τον σκοπό αυτό μας καλεί να συμπληρώσουμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο:  https://forms.gle/WkoBd93jNheBSdWT8